Bestuur Vereniging Combi Amsterdam
Voorzitter:
Tjerk Heringa (Wsv Braassemermeer)
T: 0629060287

Penningmeester:
Elmar Pigeaud (KNZ&RV)

Secreataris:
Barend-Jan Binckhorst (KWV Loosdrecht)

E-mail: bestuur@combiamsterdam.nl